Coaches

Aangezien ik sta voor professionele expertise is één van mijn drijfveren om te werken met coaches die willen groeien in hun professie en dus in hun leven. Ik denk dat we als coaches een belangrijke rol hebben te spelen om onze wereld beter leefbaar te maken en dat is een grote motivator in mijn werk.

Laten we serieus plezier hebben in het aanspreken van jouw volledige spectrum in dienst van jouw clienten. Ik heb een groot aantal coaches begeleid voor, tijdens en na hun certificerings proces, waarbij we onze coachings-relatie zo kunnen ontwerpen, dat ik ook mijn mentor hoed op zal kunnen zetten zo nodig.

Mijn basis ligt in co-actief coachen, waar we onze clienten de kracht laten vinden om hun eigen antwoorden te vinden. En waarbij we uitgaan van het leren inzetten van jezelf als instrument in de coaching. Hier zijn geen vaststaande recepten van toepassing. Zijn en doen zijn van even groot belang. Continu is de client medebepalend wat er gebeurt in de relatie. Uiteraard zal ik ook mijn kennis in de neuroscience, de psychotherapie, de traditionele Chinese geneeskundefilosofie en leiderschapsfilosofiën in de mix gooien.

Op dit moment is coaching bekend en wordt gebruikt op vele plaatsen in de maatschappij en beinvloedt onze wereld op vele manieren. Als goed getrainde en gecertificeerde coaches kunnen we een exponentiële impact hebben. Ik wil graag jouw bondgenoot zijn in het uitbreiden van je palet in de vaardigheden en de kunst van het coachen. Ik zal inzicht en ervaring inbrengen uit mijn werk als coachtrainer voor de opleiding van de grootste coachtraining school in de wereld: The Coaches Training Institute (CTI).