Persoonlijk leiderschap

Een veel gebruikte en misbruikte term. En dat is logisch: onze huidige, stressvolle en steeds veranderende wereld vraagt continu om keuzes en pro-actief handelen.

Persoonlijk leiderschap is wat mij betreft: Het nemen van je verantwoordelijkheid in hoe je reageert op wat er gebeurt in jouw wereld. Een voortdurende cyclus van open bereidheid, bewustwording en bevlogen aktie. Stappen in jouw persoonlijk leiderschap vraagt je om nee te zeggen tegen passiviteit, machteloosheid, beschuldiging en slachtofferschap. De omstandigheden kan je niet altijd beinvloeden, maar wel je reaktie erop. Persoonlijk leiderschap is niet alleen wat je doet. Het is ook wie jij bent. Gebruik maken van al je kwaliteiten zal het leven makkelijker maken en leuker.

Deze principes liggen ten grondslag aan al mijn werk: met individuen en met teams, in coaching en in facilitatie.

Management in dit 3e Millennium vraagt om vrouwelijk leiderschap, in mannen en in vrouwen. Daaronder versta ik goede communicatievaardigheden, de vaardigheid om het grotere plaatje te kunnen zien, creatief te zijn, anderen te verstaan, de mogelijkheid tot empathie, de focus op het team in plaats van op machtsspelletjes en de focus op waarde creëren versus maximale winst (die dan vanzelf optreedt).

In je leiderschap zal ik je uitdagen om je mogelijkheden te benutten ver buiten wat je van je zelf of jouw wereld dacht: kleuren buiten de lijntjes van je comfortzone. Als resultaat zal je meer vanuit je eigen natuurlijke kracht kunnen werken, vanuit nieuwe bronnen van motivatie en effektiviteit.

Zoals Darwin zei: “Het is niet de sterkste soort die overwint noch de slimste soort ….Het zijn degenen die het beste kunnen inspelen op verandering.”